Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Aynı zamanda “Gizli Müşteri Araştırmaları” olarak da bilinen “Gölge Müşteri Araştırmaları” hızla değişen rekabet ortamında şirketlerin verdiği hizmet performansının ve müşteri ilişkilerinin değerlendirilebilmesi adına yapılabilen araştırmalardan biri olarak karşımıza çıkıyor.
Günümüzde şirketlerin müşteri ilişkilerindeki zaafları zamanında tespit edilebilmeleri ve bu zaafların hızlı bir şekilde giderilebilmesi şirketlerin sürdürülebilirliği için hayati bir öneme sahip. Özellikle bu süreçlerde görülen hataların hızlı bir şekilde tespit edilerek, uygun aksiyonların alınması şirketlerle müşterileri arasındaki sadakati pekiştiriyor ve şirketlere sektörel rekabette önemli bir avantaj sağlıyor.

Bu noktada gölge müşteri araştırmaları müşteri hizmetlerinin kalitesini ölçmenin en uygun maliyetli ve en etkili yöntemlerinden biri olarak ön plana çıkıyor.

Pulside’ın tecrübeli kadrosu ve alanında uzman çalışanlarıyla şirketiniz hakkında en doğru sonuçlara ulaşabileceğiniz gölge müşteri araştırmaları, yetkili servisinizde ya da bayilerinizde müşterilerinizin yaşadığı gerçek deneyimleri ilk elden öğrenmenize katkıda bulunan bir araştırma çeşididir. Bayi çalışanlarından habersiz bir şekilde yapılan bu araştırmalar sonucunda değerlendirmeler yapılarak hizmet kalitesi geliştirilir ve potansiyel müşterileri kitlesinde büyük bir artış yaşanır.

Gölge müşteri araştırmaları ile şirket çalışanlarınız ve bayilerinizin müşteri ilişkileri ve satış sürecine ilişkin saptadığınız prosedüre ne ölçüde uygun davrandığını gözlemleme ve değerlendirme olanağınız olur. Bu sayede gerekli düzenlemelere giderek çalışanlarınızın ve bayilerinizin satış yeteneklerini geliştirme olanağına sahip olur, hangi noktalarda eğitime ihtiyaçları olduğunu en doğru şekilde tespit edebilirsiniz. Ayrıca bu sayede halihazırda verdiğiniz eğitimlerin çalışanlarınız üzerindeki olası sonuçlarını da ölçebilme olanağına sahip olursunuz.

En doğru sonuçlara ulaşmak ve markanızı&kurumunuzu olası riskler ve fırsatlar karşısında daha iyi bir şekilde konumlandırabilmek için bizimle iletişime geçin.