Skip to content Skip to footer
taninmis-marka-hizmet

Markanız Ne Kadar Tanınıyor?

Markanız Ne Kadar Tanınıyor?

Hizmetler

Tanınmış Marka Araştırmaları

Türkiye’nin önde gelen markalarıyla birlikte yaptığımız “Tanınmış Marka Araştırmalarını” tecrübeli kadromuz ve uzman isimlerimizle birlikte Pulside çatısı altında sürdürüyoruz.
Bir markanın tanınmış marka olarak belirlenmesinde, markanın toplumun ilgili kesiminde sahip olduğu bilinirlik düzeyi dikkate alınması gereken kriterlerden biridir. Ancak bir markanın bilinirlik düzeyinin ispat edilebilmesi için gerekli belgelere sahip olunmasıyla birlikte uygun bir kamuoyu araştırması yapılması gerekmektedir.
Burada önemli olan bu çalışmaların tamamen objektif, profesyonel, bağımsız firmalar tarafından yapılmasını sağlamaktır. Markanız için Pulside tarafından yapılacak olan tanınmış marka araştırmaları size tam da bu desteği vermektedir.

Pulside profesyonelleri markanız için tanınmış marka araştırmasını sürdürürken farklı kaynaklardan yararlanır. Bunlardan biri yapılan anketlerdir. Pulside anketlerin istenen sonuçları verebilmesini sağlamak üzere, anketin uygulanması için seçilen model boyutunun (sample size) toplumu temsil edebilecek seviye de olmasına önem verir. Seçilen model boyutu ne kadar iyi belirlenirse, anket de o derece güvenilir sonuçlar verecektir. Aksi halde, yani model boyutu ne kadar küçük olursa sonuçlar da derece az güvenilir olacaktır.

Örneğin OHIM (Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi), 2000 yılında verdiği Beachlife kararında, yüzme giysilerinde kullanılan bu markanın tanınmışlığına ilişkin yapılan çalışmada kullanılan 157 kişilik örneklem grubunu ilgili ülke açısından yeterli bulmamış ve çalışmayı değerlendirmemiştir. Buna göre, uzman görüşlerini içerecek anketlerin genel olarak 300 kişiden az olmaması gerekmektedir. Diğer anketler de ise 2000-2500 arası kişiyle görüşme yapılması idealdir.

Pulside sizin ve markanız için en doğru sonuçları alabilmek için yapılan anketlerin ispat gücünü en üst seviyeye çıkarmaya çalışır. Şirketlerin prestiji ve bağımsızlık derecesi içerdiği bilgilerin doğruluğu ve geçerliliğini en iyi şekilde belirleyebilmek için en uygun ve güvenilir yöntemi belirler. Güvenilir yöntemler, kriterleri karşılamayan sorular ve profesyonellikten uzak bir alanda yapılan anketler hiçbir zaman doğru sonucu vermeyecektir.

Bunun için tanınmış marka araştırmaları Türk Patent Enstitüsü tarafından belirlenen kriterlere uygun bir şekilde yapılması gereken bir araştırmadır. Bu alanda yapılacak araştırmalar ile en doğru sonuçlara ulaşmak ve markanızı&kurumunuzu olası riskler ve fırsatlar karşısında daha iyi bir şekilde konumlandırabilmek için bizimle iletişime geçin.