Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Değişen pazar koşulları ve artan rekabetle birlikte markaların ve kurumların müşteri memnuniyetini değerlendirmeye olan ihtiyaçları artmakta ve marka&müşteri arasındaki bağlantının sadakate dönüşmesi için yapılan çalışmalar önem kazanmaktadır.

Bu sürecin değerlendirilebilmesi için müşteri ancak düzenli ve profesyonel araştırmalar ile izlenebilir. Pulside müşteri memnuniyeti araştırmaları mevcut müşterilerini korumak, onlarla olan iş hacmini artırmak ve memnun müşteriler aracılığı ile yeni müşteriler kazanmak isteyen firmalar için zorunlu olan araştırmalardır.

Pulside tarafından yapılan müşteri memnuniyeti anketiyle birlikte firmanızın müşterileri ve rakipleri karşısındaki güçlü ve zayıf yönleri belirlenir, bu sayede hangi alanlarda kendisini güçlendirmesi gerektiği öğrenilerek uygun aksiyonların alınması sağlanır.

En doğru sonuçlara ulaşmak ve markanızı&kurumunuzu olası riskler ve fırsatlar karşısında daha iyi bir şekilde konumlandırabilmek için bizimle iletişime geçin.

Diğer Memnuniyet Araştırmalarımız

* Çalışan Memnuniyeti Araştırmaları
* Tedarikçi Memnuniyeti Araştırmaları
* Bayi Memnuniyeti Araştırmaları