Skip to content Skip to footer
MüşteriMarketing TürkiyeTarihMayıs, 2021UzmanOdak ŞekerustaShare

Toplumsal yaşamda ve alışkanlıklarda köklü değişimlere neden olan dijitalleşme, çeşitli avantajlar sağladığı gibi dezavantajları da beraberinde getirdi. Dijitalleşme ile ortaya çıkan dezavantajların başında ise veri güvenliği yer almaya başladı. Özellikle Kovid-19 pandemisiyle birlikte artan internet alışverişleri yaşamı kolaylaştırdığı gibi tüketicinin kişisel verilerin paylaşımı hakkında daha çok endişelenmesine de neden oldu. Nitekim son zamanlarda artan verilerin sızdırılması veya çalınması vakaları veri güvenliğiyle ilgili firmaların yeterli önlemlere sahip olup olmadığıyla ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi.

Verilerin çalınması veya sızdırılmasıyla ilgili gelişmeler ışığında tüketicinin bilgi paylaşımına ve veri güvenliğine bakışını analiz eden Pulside Araştırma, merak edilen tüm soruları sosyoekonomik statü, yaş ve cinsiyet dağılımlarına göre cevaplandırdı.

Katılımcılara başvuru esnasında sunulan sözleşmeyi okuma durumları sorulduğunda %57,1’inin okuduğu, %42,9’unun ise okumadığı görüldü. Sosyoekonomik statü düştükçe, yaş dağılımı ise arttıkça okuma oranlarında yükselme olduğu tespit edildi. Cinsiyet dağılımına bakıldığında ise kadın katılımcıların erkeklere oranla okuma oranının fazla olduğu görüldü. Araştırmada kadınların %61’i, erkeklerin ise %51,8’i sözleşmeleri okuduklarını ifade etti. Okumadığını ifade eden katılımcıların öncelikli olarak sundukları neden %77,5 ile sözleşmelerin çok uzun olmasıydı. Sözleşmeleri çok karmaşık bulduğu için okumadığını belirtenlerin oranı ise bu araştırmada %46,6 oldu. Üyelik işleminin kabul edilmeyeceğinden dolayı sözleşmeleri okumadığını ifade eden katılımcıların oranı %32,5, sözleşmeleri teknik bulanların oranı ise %19,1 oldu.

Veri güvenliğine ilişkin soruda ise katılımcıların %50,2’si paylaştığı bilgilerin güvende olmadığını belirtti. Bilgilerinin güvende olduğunu belirtenlerin oranı ise %27 oldu. Sosyoekonomik statüdeki düşüşe paralel olarak güvende olmadığını hisseden tüketicinin oranında artış olduğu görüldü. Yaş dağılımına bakıldığında ise bu durumun tam tersi durumla karşılaşıldı. (18-34) yaş arası katılımcıların %51, (35-54) yaş arası katılımcıların %48’i ve (50 yaş ve üzeri) katılımcıların ise %48,6’sı paylaştığı bilgilerin güvende olduğunu belirtti. Erkek tüketicilerin ise kadınlara oranlar güveninin daha düşük olduğu tespit edildi. Erkeklerin %53,3’ü, kadınların ise %47,9’u bilgilerinin güvende olmadığını ifade etti.