Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pazarlama araştırmaları şirketlere içgörü sağlayarak sektörel rekabette avantajlı bir konuma getirir.

Marka&müşteri arasındaki bağlantının sadakate dönüşmesi memnuniyet ölçümleri ile mümkündür.

Günümüzde şirketlerin müşteri ilişkilerindeki zaafları zamanında tespit edilebilmeleri ve bu zaafların hızlı bir şekilde giderilebilmesi şirketlerin sürdürülebilirliği için hayati bir öneme sahip.

Bir markanın tanınmış marka olarak belirlenmesinde, markanın toplumun ilgili kesiminde sahip olduğu bilinirlik düzeyi dikkate alınması gereken kriterlerden biridir.